Imprint

Address:

CSAGT International GmbH
Am Tiergarten 1
D-66386 St.Ingbert
Germany
Tel.: +49-(0)-6894-53593
Fax: +49-(0)-6894-53451
Internet: www.csagt.de

E-Mail: info@csagt.de

Legal Representatives:

Dr. Marcus Kizaoui (General Manager)

Registrations:

German Trade Register No. HR B 33150, Amtsgericht St.Ingbert
Chamber of Commerce (IHK Saarland) Registration No. 309758
 

VAT No.:

 

DE 214223238

 

 


Copyright CSAGT International GmbH, 2011